Regelgeving

Kun je subsidie aanvragen voor een alarmsysteem?

Nederlandse gemeenten juichen het toe wanneer inwoners de buurt veiliger maken. Goede inbraakpreventie is niet voor iedereen even makkelijk te betalen. Daarom hebben sommige gemeentes subsidieregelingen in het leven geroepen.

Regelgeving Zelf doen
Wat mag je filmen met een deurbel met camera?

Voor videodeurbellen gelden dezelfde privacyregels die ook voor een buitencamera gelden. Dat betekent dat je de openbare weg niet mag filmen. Hier lees je meer over de regelgeving voor deurbelcamera's.

Regelgeving